terug naar vorige paginaprint pagina

Profiel

De kracht van CITYPLANNING ADVIES BV is het ontwikkelen én doen realiseren van ruimtelijke plannen, van groot tot klein. Altijd met één doel: het behalen van een tastbaar resultaat voor de klant. CITYPLANNING ADVIES BV koppelt inhoudelijke oplossingen aan een efficiënt besluitvormingsproces, gericht op draagvlakvorming.

Léjon De LooWerkstijl:

  •  resultaatgericht
  •  afspraak is afspraak
  •  snel en klantgericht
  •  goede prijs-kwaliteitsverhouding
  •  ook in het weekend bereikbaar

Het adviesbureau is opgericht door drs. Léjon De Loo, planoloog met ruim 20 jaar werkervaring als project- en procesmanager in de publieke en private sector.

CITYPLANNING ADVIES BV beschikt over een goed contactnetwerk met verschillende overheden, andere adviesbureaus en specialisten. Daardoor zijn we in staat om snel partijen bij elkaar te brengen voor een goed verloop van het project.