terug naar vorige paginaprint pagina

Welkom op de website van CITYPLANNING ADVIES BV

CITYPLANNING ADVIES BV  is een onafhankelijk adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en planologie.

  • Gericht op ontwikkeling en herstructurering van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, infrastructuur en integrale gebiedsontwikkeling.
  • Met name uitvoering van project- en procesmanagement, planvorming, locatieonderzoek, begeleiding procedures, communicatie  en interim-management.
  • Voor overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en particulieren.